Manuskript skapt av

Dato: 1767-05-07Signatur: ubb-ms-0167-01-22-091


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Hans Klenau Martens


comments powered by Disqus