Manuskript skapt av

Dato: 1776-02-27Signatur: ubb-ms-0167-01-22-109-b


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Regnskap

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus