Manuskript skapt av

Dato: 1817-07-23Signatur: ubb-ms-0167-01-23-a-07


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Politiplakat

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Politimester, Trondheim, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, Politivedtekter

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus