Manuskript skapt av

Dato: 1894-07-20Signatur: ubb-ms-0167-01-24-001-38-05


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Brev fra Bergens Politikammer til Bergens Magistrat.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus