Manuskript skapt av

Dato: 1889-11-22Signatur: ubb-ms-0167-01-24-009


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus