Manuskript skapt av

Dato: 1886-06-04Signatur: ubb-ms-0167-01-24-015


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Brev til Oldermanden for Bergens Bagerlaug N.Th. Nielsen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus