Manuskript skapt av

Dato: 1842-08-22Signatur: ubb-ms-0167-01-24-035


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Extraktafskrift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus