Manuskript skapt av

Dato: 1871-04-20Signatur: ubb-ms-0167-01-24-038


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Brev.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus