Manuskript skapt av

Dato: 1864-08-23Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-15


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: A. M. Eide

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus