Manuskript skapt av

Dato: 1864-01-28Signatur: ubb-ms-0167-03-10-188


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Amundsen

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus