Manuskript skapt av

Dato: 1869-04-02Signatur: ubb-ms-0167-03-10-190


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Fredrik W. E. Nielsen

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus