Manuskript skapt av

Dato: 1849-06-27Signatur: ubb-ms-0167-03-11-2-020


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Grøtschier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus