Manuskript skapt av

Dato: 1862-11-12Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Johan Chr. Dahle

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus