Manuskript skapt av

Dato: 1863-03-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til M. Helgesen og A. Eyde

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus