Manuskript skapt av

Dato: 1848-09-30Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-04


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Relatert til J. Hansen og O. P. Strand

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus