Manuskript skapt av

Dato: 1856-11-24Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-08


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Relatert til drengen Johan Monsen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Nils R. Eilertsen

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus