Manuskript skapt av

Dato: 1855-07-28Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-14


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Relatert til drengen And. Hansen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: A. M. Eyde

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus