Manuskript skapt av

Dato: 1854-06-26Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-15


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Relatert til drengen Tønnes S. Lie

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Lars Chr. Nordgren

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus