Manuskript skapt av

Dato: 1845-01-03Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-24


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jonas Holm

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus