Manuskript skapt av

Dato: 1847-04-08Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-25


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jonas Holm

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus