Manuskript skapt av

Dato: 1854-09-29Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-28


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Carl Berg

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus