Manuskript skapt av

Dato: 1861-12-27Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-34


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: A. M. Eyde

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus