Manuskript skapt av

Dato: 1862-01-08Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-001


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Relatert til Tønnes A. Holm

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus