Manuskript skapt av

Dato: 1856-11-24Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-022-32


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Nils R. Eilertsen

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus