Manuskript skapt av

Dato: 1842-07-05Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-031


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jan Georg Bøhmer

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus