Manuskript skapt av

Dato: 1843-06-29Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-052


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jonas Holm

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus