Manuskript skapt av

Dato: 1822-02-14Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-053


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jonas Holm, Lars Christensen

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus