Manuskript skapt av

Dato: 1858-07-10Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-059


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Dahl, Carl Berg, Sivertsen, Amundsen


comments powered by Disqus