Manuskript

Dato: 1839-03-20Signatur: ubb-ms-0167-11-139-45


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til W. Knudsen og K. A. Gundersen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker, Skomaker


comments powered by Disqus