Manuskript

Dato: 1835-03-03Signatur: ubb-ms-0167-14-018-069


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus