Manuskript

Dato: 1860-12-14Signatur: ubb-ms-0167-14-018-174


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Carl Flatøie, Houge, Bonnevie og Klagenberg

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus