Manuskript

Dato: 1824-03-11Signatur: ubb-ms-0167-14-019-168


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Relatert til: Søren Martens, Parelius


comments powered by Disqus