Manuskript

Dato: 1856-04-14Signatur: ubb-ms-0167-14-019-252


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Krohg, Lorting, Walter, Høeg, Kaas og Meyer

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Relatert til: Jørgen Christian Jørgensen


comments powered by Disqus