Manuskript

Dato: 1864-01-06Signatur: ubb-ms-0167-14-019-277


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relaatert til Houge, Walter, Høeg, Losting, Dekke, Finne, Meyer, Bruland og Iver O. Torstensen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Relatert til: Diderik H. Colombo

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus