Manuskript

Dato: 1858-01-11Signatur: ubb-ms-0167-14-019-280


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Relatert til: Ellert Torgersen

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus