Manuskript

Dato: 1830-01-08Signatur: ubb-ms-0167-14-174-046


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus