Manuskript skapt av

Laget etter 1789-01-01Signatur: ubb-ms-0178-e-02Gå til side:

En håndskrevet utgave av Peter Andreas Heibergs Kiøbmands-Katekismus, En kristen lære utformet gjennom spørsmål og svar, bud og bønner. Det er ukjent hvem som har skrevet dette fysiske manuskriptet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kristendom, Kjøpmann

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus