Manuskript

Laget mellom 1763-01-01 og 1767-12-31Signatur: ubb-ms-0185-k-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Bestaar av løse hefter, delvis beskadiget. De fleste av prædikenerne bærer aarstallet 1763 og 1767

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Brev, Historie, Prekener, Sunnmøre, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal

Relatert til: Peder Carolus Jonssøn Fylling

Er en del av

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

Bestaar av løse hefter, delvis beskadiget. De fleste av prædikenerne ... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus