Manuskript skapt av

Laget mellom 1818-01-01 og 1890-12-31Signatur: ubb-ms-0185-m-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Søndmørs personalhistorie, Sagn

Relatert til: Peder Carolus Jonssøn Fylling

Tilknyttede steder

Er en del av

Historiske Optegnelser.

Indeholder en mængde bidrag til Søndmørs historie tillikemed ... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus