Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0187-a-02Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Er en del av

W. F. K. Christie Antikvariske Oplegnelse efterladte Papirer.

97 nr. av historisk-antikvarisk indhold - med register. (I denne pakke ... se mer


comments powered by Disqus