Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0187-a-42-a


Plantegning over Stavanger domkirke.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arkitektur, Tegninger, Kirke

Er en del av

W. F. K. Christie Antikvariske Oplegnelse efterladte Papirer.

97 nr. av historisk-antikvarisk indhold - med register. (I denne pakke ... se mer


comments powered by Disqus