Manuskript skapt av

Laget mellom 1828-03-27 og 1828-04-01Signatur: ubb-ms-0187-a-42-bGå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Stavanger, Kors, Stenkors, Sola, Gravfelt, Ullandhaug, Rogaland

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie

Er en del av

W. F. K. Christie Antikvariske Oplegnelse efterladte Papirer.

97 nr. av historisk-antikvarisk indhold - med register. (I denne pakke ... se mer


comments powered by Disqus