Manuskript skapt av

Dato: 1844Signatur: ubb-ms-0189-i-2Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Diktning

Er en del av

Diverse Dokumenter av liten Betydning.

Gl. Katl.-nr 189 j henlagt i diplomsaml. Under 3/2 1637. se mer


comments powered by Disqus