Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0200-e-051Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Vitenskapshistorie, Norge, Iktyologi


comments powered by Disqus