Manuskript

Dato: 1864-11-20Signatur: ubb-ms-0230-b-46-b-4e-01-01-01


Gjelder for 11 rode nr. 239b

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forsikring, Kvittering, Theater, Kontingent, Brannforsikring

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus