Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0329


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kulturhistorie, Musikk, Dikt, Sang, 1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Poesi, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Salmer, Sagens manuskripter, Salmer av Lyder Sagen

Inneholder:

 • Digte over "Fædrelandske æmner"., s. -, Lyder Christian Sagen;
 • Salmer, udgivne av Lyder Sagen., s. -, Lyder Christian Sagen;
 • Relatert til: Lyder Christian Sagen, Wilhelm Bernhoft, Lydia Catharina Sagen, Ahlert Heinrich Brandt, Hieronynus Reimers, Anna Dorothea Hoff, Nic. Chr. Vendelboe Lassen, Anna Dorothea Bøgh, Fredrich Christian Holberg Arentz, Albert Peter Sagen, Lydia Catharina Middelthun, Johan Nordahl Brun, Lucia Margaretha Pytter

  Tilknyttede steder

  Er en del av

  Manuskriptsamlingen

  Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer


  comments powered by Disqus