Manuskript



Signatur: ubb-ms-0811-a-14-4



Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Quodlibet

Er en del av

Fortegnelse over papirer vedkommende Stiftamtmann W. F. K. Christie's vita.

Vistnok skrevet av hans bror toldkasserer W. H. Christie. Vedlagt 3 løse ... se mer


comments powered by Disqus