Manuskript

Laget mellom 1906-05-01 og 1906-05-31Signatur: ubb-ms-1054-f-4-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gesellkladd fra handelshuset Herman von Tangens Sønner A/S. Gesellkladd er en type regnskapsbøker som ble ført i forbindelse med nordlandshandelen på Bryggen i Bergen. Gesellkladden ble ført av gesellen under lossing og lasting av nordlandsjektene og forteller om varehandel i Bergen i historisk tid.

Dette bildet er en del av utstillingen Regnskap del 2 - Et utvalg fra arkivene

Dette dokumentet er knyttet til emnene Nordlandshandel, Gesell, Gesellkladd

Relatert til: [Utdrag fra gesellbok, mai 1906]

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus