Manuskript skapt av

Laget mellom 1907-01-01 og 1909-12-31Signatur: ubb-ms-2080-a-11-001Gå til enkeltside for nedlasting:

Manuskript og notater til boka The Norwegian Sea, utgitt i 1909 av Bjørn Helland-Hansen og Fridtjof Nansen. Vedlagt til manuskriptet er et telegram og et brev til Nansen fra boktrykkere.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Havforskning, Brev, Manuskripter, Telegram


comments powered by Disqus