ManuskriptSignatur: ubb-ms-utst-0177


Eies av Språksamlingane


Gå til side:

Stedsnavn fra Høgatræ

Dette bildet er en del av utstillingen "Barn i arkivet" - Skulebornsuppskriftene

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stedsnavn, Barn


comments powered by Disqus